הפדרציה של הקהילות הספרדיות לשימור וחיזוק הקהילות הספרדיות בארץ ובעולם.

מלגות

ועדת המלגות של עמותת הפדרציה העולמית של הקהילות הספרדיות מספקת מידי שנה מלגות לתלמידי תואר שלישי.