הפדרציה של הקהילות הספרדיות לשימור וחיזוק הקהילות הספרדיות בארץ ובעולם.
הפדרציה של הקהילות הספרדיות לשימור וחיזוק הקהילות הספרדיות בארץ ובעולם.
הפדרציה של הקהילות הספרדיות לשימור וחיזוק הקהילות הספרדיות בארץ ובעולם.
הפדרציה של הקהילות הספרדיות לשימור וחיזוק הקהילות הספרדיות בארץ ובעולם.
שקופית קודמת
שקופית הבאה
ד"ר אורי מלמד∙ו ד"ר יגאל בן שלום, נשיא האגודה לטיפוח חברה ותרבות מורשת יהודי תימן, צילם עדיאל בן שלום

מחקרים חדשים בנושא יהדות תימן

כנס משמעותי בירושלים הציג מגוון מחקרים חדשים בנושא יהדות תימן "יהודי כ'ולאן: בין תלות לעצמאות", "חידושים בענייני הפסח בסדורי תימן", "אלבומו האבוד של ד"ר יעקב

איחוד עולי בולגריה בישראל

מרכז מורשת יהדות בבל

ברית יוצאי מרוקו בישראל

ועד העדה הספרדית בירושלים

מלגות

ועדת המלגות של עמותת הפדרציה העולמית של הקהילות הספרדיות מספקת מידי שנה מלגות לתלמידי תואר ראשון, שני ושלישי.
לבדיקת זכאות למלגה, אנא פנו לארגון העדה שלכם.