הפדרציה של הקהילות הספרדיות לשימור וחיזוק הקהילות הספרדיות בארץ ובעולם.
הפדרציה של הקהילות הספרדיות לשימור וחיזוק הקהילות הספרדיות בארץ ובעולם.
הפדרציה של הקהילות הספרדיות לשימור וחיזוק הקהילות הספרדיות בארץ ובעולם.
הפדרציה של הקהילות הספרדיות לשימור וחיזוק הקהילות הספרדיות בארץ ובעולם.
שקופית קודמת
שקופית הבאה

איחוד עולי בולגריה בישראל

מרכז מורשת יהדות בבל

ברית יוצאי מרוקו בישראל

ועד העדה הספרדית בירושלים

מלגות

ועדת המלגות של עמותת הפדרציה העולמית של הקהילות הספרדיות מספקת מידי שנה מלגות לתלמידי תואר ראשון, שני ושלישי.
לבדיקת זכאות למלגה, אנא פנו לארגון העדה שלכם.