שמעון דורון, חבר הנהלה הפדרציה הספרדית נציג יהדות לוב

חיים כהן יו״ר הפדרציה העולמית של הקהילות הספרדיות בישראל

יוסי אזרי, חבר הנהלה וחבר בועדת הביקורת

יוסי אזרי חבר ועד העדה היהודית הספרדית חיפה, יו"ר מרכז היום בבית הספרדי חבר הנהלת הפדרציה הספרדית העולמית חבר בוועדת הביקורת

יורם בורלא, עו״ד, יועץ משפטי של הפדרציה הספרדית

יורם בורלא, עו״ד, יועץ משפטי של הפדרציה הספרדית