עו"ד יוסף גילאור

עו"ד יוסף גילאור יו"ר ועד העדה היהודית הספרדית בחיפהחבר הנהלת הפדרציה הספרדית העולמיתהפעילויות העיקריות של הארגוןועד העדה הספרדית בחיפה מושיט יד לאוכלוסיות מוחלשות בכל תחומי החיים, מלידה ועד פטירה. בין…

להמשך קריאהעו"ד יוסף גילאור