Read more about the article חיים כהן
חיים כהן יו"ר הפדרציה הספרדית העולמית בישראל סגן הנשיא העולמי של הפדרציה הספרדית

חיים כהן

חיים כהן יו"ר הפדרציה הספרדית העולמית בישראלסגן הנשיא העולמי של הפדרציה הספרדיתהפעילויות העיקריות של הארגוןשימור המורשת המפוארת של יהדות ספרד, ארצות המזרח וארצות האסלאם – הפיוטים, המנהגים, התפעלות, הפולקלור ועוד;…

להמשך קריאהחיים כהן

עו"ד יוסף גילאור

עו"ד יוסף גילאור יו"ר ועד העדה היהודית הספרדית בחיפהחבר הנהלת הפדרציה הספרדית העולמיתהפעילויות העיקריות של הארגוןועד העדה הספרדית בחיפה מושיט יד לאוכלוסיות מוחלשות בכל תחומי החיים, מלידה ועד פטירה. בין…

להמשך קריאהעו"ד יוסף גילאור

רונית אלנתן

רונית אלנתן מנכ"לית עמותת ברית יוצאי בוכרההפעילויות העיקריות של הארגוןברית יוצאי בוכרה החלה לפעול ב-1972, במטרה לסייע בקליטת העולים הרבים שהגיעו לארץ עם פתיחת מסך הברזל בשנה זו. אנשי העמותה…

להמשך קריאהרונית אלנתן

יוסי אזרי

יוסי אזרי חבר ועד העדה היהודית הספרדית חיפה, יו"ר מרכז היום בבית הספרדיחבר הנהלת הפדרציה הספרדית העולמיתחבר בוועדת הביקורתהפעילויות העיקריות של הארגוןמרכז היום של הבית הספרדי מספק מגוון רחב מאוד…

להמשך קריאהיוסי אזרי

חיים דמרי

חיים דמרי יו"ר הארגון העולמי יהדות טוניסיההפעילויות העיקריות של הארגוןחלוקת מלגות, תמיכה בכתיבת ספרים העוסקים ביהדות טוניסיה ובמורשת הענפה שלה, ארגון פעילויות תרבות ובפרט הצגות, חינוך וארגון נסיעות לטוניסיה.כמו כן…

להמשך קריאהחיים דמרי

שמעון דורון

שמעון דורון יו"ר הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב לשעברחבר הנהלת הפדרציה הספרדית העולמיתהפעילויות העיקריות של הארגוןהנחלת המורשת הענפה (הרוחנית והחומרית גם יחד) של יהודי לוב, שימור התיעוד ההיסטורי והרחבתו…

להמשך קריאהשמעון דורון

אלי מויאל

אלי מויאל יו"ר מועצת קהילות יהודי צפון אפריקה בירושליםהפעילויות העיקריות של הארגוןמועצת קהילות יהודי צפון אפריקה בירושלים מעניקה מלגות לסטודנטים, לבני ישיבות ולתלמידי פנימיות, מסייעת למשפחות בשכונות מוחלשות ובפרט לקראת…

להמשך קריאהאלי מויאל

עליזה דיין חממה

עליזה דיין חממה מנכ"לית מרכז מורשת יהדות בבלחברת הנהלת הפדרציה הספרדית העולמיתהפעילויות העיקריות של הארגוןמרכז מורשת יהדות בבל החל לפעול ב-1973 מתוך מטרה לשמר את ההיסטוריה הענפה של הקהילה היהודית…

להמשך קריאהעליזה דיין חממה

ד"ר יגאל בן שלום

ד"ר יגאל בן שלום נשיא האגודה לטיפוח חברה ותרבות, מורשת יהודי תימןחבר הנהלת הפדרציה הספרדית העולמיתהפעילויות העיקריות של הארגוןהאגודה לטיפוח חברה ותרבות מורשת יהודי תימן מוציאה לאור כתבי עת וספרי…

להמשך קריאהד"ר יגאל בן שלום

אבי שלום

אבי שלום מנכ"ל ועד העדה הספרדית ועדות המזרחהפעילויות העיקריות של הארגוןועד העדה הספרדית ועדות המזרח פועל לשימור מורשת כל ארצות המזרח, תוך האדרת הייחוד של כל אחת מהעדות.הפעילויות כוללות הנחלת…

להמשך קריאהאבי שלום