מבנה ארגוני

חברי הנהלת הפדרציה הספרדית

 1. חיים כהן
 2. אבי שלום
 3. שמעון אוחיון
 4. אלי מויאל
 5. רונית אלנתן
 6. שמעון דורון
 7. דוד כהן
 8. עליזה דין חממה
 9. יגאל בן שלום
 10. יוסי גילאור
 11.  אברהם חיים – מוזמן קבוע

חברי ועדת כספים

 1.  חיים כהן
 2. שמעון אוחיון
 3. יגאל בן שלום
 4. שמעון דורון

צוות הבית הספרדי     

 1.  חיים כהן
 2. יגאל בן שלום
 3. יוסי גילאור
 4. שמעון אוחיון
 5. שמעון דורון

חברי ועדת ביקורת

 1. ליז פרי  – יו"ר
 2. אלי סופר
 3. יוסי אזרי
חיים כהן יו"ר