הנהלת הפדרציה

יועצים

יורם בורלא, עו״ד, יועץ משפטי של הפדרציה הספרדית