ועד עדת הספרדים ועדות המזרח בירושלים

ועד עדת הספרדים ובני עדות המזרח עוסקת בקידומו החברתי, כלכלי, רוחני, תורני ותרבותי של עדות הספרדים ועדות המזרח, ופועלת להחייאת התרבות והמורשת של הציבור הספרדי, עידוד ההשכלה והחינוך. 

הפעילויות העיקריות של הארגון

ועד העדה הספרדית ועדות המזרח פועל לשימור מורשת כל ארצות המזרח, תוך האדרת הייחוד של כל אחת מהעדות. הפעילויות כוללות הנחלת תרבות ומורשת ארצות המזרח, קורסים ללימוד לאדינו על-מנת לשמר שפה זו, עזרה לנזקקים בחגים, מלגות לסטודנטים בלימודי תואר ראשון, תואר שני ודוקטורט, הוצאת ספרים בנושאים הקשורים למורשת יהודי ספרד והמזרח וקיום ארכיון המתעד את תולדות היישוב.

אבי שלום

מנכ"ל ועד העדה הספרדית ועדות המזרח

כיצד הגיע לארגון?


אבי החל את התנדבותו בוועד העדה הספרדית ועדות המזרח לפני כ-20 שנה, כחבר עמותה. לאחר מכן התמנה לחבר הנהלה, גזבר – ומנכ"ל העמותה.

תפקידים נוספים


חבר ועדת ביקורת עמותת משגב ירושלים

Synagogue_of_the_Jews_in_Jerusalem