הקרן לקידום החינוך בישראל

יו"ר הארגון: עזרא גבאי רו"ח ​

הקרן מסייעת לתלמידים וסטודנטים לתואר ראשון, שני ושלישי ומחקרים למען החברה והמדינה. כן, סיוע במתן שיעורי עזר ושעות לימוד לתלמידים מוחלשים ושיעורי העשרה בבתי ספר יסודיים ותיכוניים בכדי לסייע להם בהכנה לבגרויות והכניסה ללימודים אקדמיים.

כן הקרן מסייעת בהקמת כיתות מחשבים, מדע, מוזיקה וספריות בבתי ספר באזורי מצוקה ולילדים נזקקים.