לוגו_יהודי_כורדיסטאן

הארגון הארצי של יהודי כורדיסתאן בישראל

נשיא: יהודה בן יוסף
יו"ר: אמנון אשכנזי ​

הארגון הארצי של יהודי כורדיסטן הוקם בשנת 1971 לאחר התכנסות של כ-350 נציגי העדה הכורדית מכל רחבי הארץ בכנס יסוד במעוז ציון, בהשתתפות ראש הממשלה, שרים, חברי כנסת ואישי ציבור. בכנס זה הוחלט על הקמתו של הארגון.

בכנס זה נקבעו גם מטרות הארגון:

  1. עידוד בני העדה ואחרים לחקר, לטיפוח ולשימור מנהגים, ערכים, מסורת ומורשת.
  2. הקמת בית-העדה, שיהיה מרכז לתרבות ואומנות מורשת בני העדה.
  3. הוצאת כתבי עת שיכלול מפרי עטם של בני העדה, סטודנטים וחוקרים.
  4. מתן שירותים קהילתיים לבני העדה ותמיכה חומרית וכספית לבני העדה הנזקקים.
  5. הקמת קרן מלגות לעזור לבני העדה בלימודיהם במוסדות להשכלה גבוהה ולקדם את מחקריהם.
  6. חידוש חגיגות הסהרנה וקיומן מדי שנה, כפי שהיה נהוג בכורדיסטן.

בראש הארגון עמד מהיווסדו חביב שמעוני 

וכיום נשיא העדה הוא היו״ר הקודם חבר מועצת העיר ירושלים מר יהודה בן יוסף

ראש הארגון הנוכחי הוא מר אמנון אשכנזי.