חיים דמרי

יו"ר הארגון העולמי יהדות טוניסיה

הפעילויות העיקריות של הארגון

חלוקת מלגות, תמיכה בכתיבת ספרים העוסקים ביהדות טוניסיה ובמורשת הענפה שלה, ארגון פעילויות תרבות ובפרט הצגות, חינוך וארגון נסיעות לטוניסיה.

כמו כן מפעיל הארגון קבוצת פייסבוק תוססת בשם "טוניסיה מראות ריחות וטעמים כל דבר על טוניסיה ויהודי טוניסיה". בקבוצה זו חברים למעלה מ-50,000 יוצאי ויוצאות מדינה זו. דף הפייסבוק של הקבוצה פעיל מאוד, ומדי יום מועלים בו פוסטים בנושא המטבח הטוניסאי, מוזיקה, עזרה הדדית, שידוכים ועוד.

כיצד הגיע לארגון?

חיים דמרי החל לעסוק בשימור מורשת יהדות טוניסיה מתוך כאב – בעוד שעדות אחרות ידעו כיצד להתבלט, הטוניסאים, בעיקר עקב האופי הנחבא אל הכלים, נטמעו בכור ההיתוך הישראלי – והמסורות האהובות של העדה החלו להיעלם. דמרי החליט להקים דף פייסבוק, סביב דף זה התפתחה קהילה שהלכה וגדלה וההמשך הטבעי עבור דמרי היה תפקיד יו"ר הארגון העולמי יהדות טוניסיה. 

תפקידים קודמים

חיים דמרי עסק בבנקאות לאורך עשרות שנים, עד ליציאה לגמלאות.

 

 

חיים דמרי יו"ר הארגון העולמי יהדות טוניסיה

חיים דמרי

יו"ר הארגון העולמי יהדות טוניסיה

הפעילויות העיקריות של הארגון

חלוקת מלגות, תמיכה בכתיבת ספרים העוסקים ביהדות טוניסיה ובמורשת הענפה שלה, ארגון פעילויות תרבות ובפרט הצגות, חינוך וארגון נסיעות לטוניסיה.

חיים דמרי יו"ר הארגון העולמי יהדות טוניסיה

כמו כן מפעיל הארגון קבוצת פייסבוק תוססת בשם "טוניסיה מראות ריחות וטעמים כל דבר על טוניסיה ויהודי טוניסיה". בקבוצה זו חברים למעלה מ-50,000 יוצאי ויוצאות מדינה זו. דף הפייסבוק של הקבוצה פעיל מאוד, ומדי יום מועלים בו פוסטים בנושא המטבח הטוניסאי, מוזיקה, עזרה הדדית, שידוכים ועוד.

כיצד הגיע לארגון?

חיים דמרי החל לעסוק בשימור מורשת יהדות טוניסיה מתוך כאב – בעוד שעדות אחרות ידעו כיצד להתבלט, הטוניסאים, בעיקר עקב האופי הנחבא אל הכלים, נטמעו בכור ההיתוך הישראלי – והמסורות האהובות של העדה החלו להיעלם. דמרי החליט להקים דף פייסבוק, סביב דף זה התפתחה קהילה שהלכה וגדלה וההמשך הטבעי עבור דמרי היה תפקיד יו"ר הארגון העולמי יהדות טוניסיה. 

תפקידים קודמים

חיים דמרי עסק בבנקאות לאורך עשרות שנים, עד ליציאה לגמלאות.