לוגו התאחדות יוצאי תורכיה

אובי רודיטי גולרשן

יו"ר התאחדות יוצאי תורכיה בישראל

הפעילויות העיקריות של הארגון

התאחדות יוצאי תורכיה בישראל פועלה מזה 60 שנה במגוון תחומים. הארגון מעניק ליווי צמוד לעולים מתורכיה לארץ, מסייע להם ללמוד עברית, למצות את הזכויות, למצוא עבודה ובאופן כללי להיקלט במהירות.

פעילות בולטת נוספת היא חלוקת מלגות לסטודנטים ודוקטורנטים ממוצא תורכיה. מטרה חשובה לא פחות היא שימור הפולקלור והמנהגים הייחודיים של יהודי תורכיה, וכחלק מכך גם שימור שפת הלדינו.

כמו כן תורמת ההתאחדות לחיזוק היחסים המדיניים, הכלכליים והתרבותיים בין ישראל לבין תורכיה, מעודדות יוזמות ושיתופי פעולה, למשל בתחום התיירות, ופעילה ברשתות החברתיות על-מנת לספק לאזרחי תורכיה מידע נכון אודות ישראל ולהאיר אותה באור חיובי.

כיצד הגיע לארגון?

אובי רודיטי גולרשן מכהן כיו"ר התאחדות יוצאי תורכיה בישראל מאז שנת 2018.

אובי רודיטי גולרשן
לוגו התאחדות יוצאי תורכיה

אובי רודיטי גולרשן

יו"ר התאחדות יוצאי תורכיה בישראל

הפעילויות העיקריות של הארגון

התאחדות יוצאי תורכיה בישראל פועלה מזה 60 שנה במגוון תחומים. הארגון מעניק ליווי צמוד לעולים מתורכיה לארץ, מסייע להם ללמוד עברית, למצות את הזכויות, למצוא עבודה ובאופן כללי להיקלט במהירות.אובי רודיטי גולרשן

פעילות בולטת נוספת היא חלוקת מלגות לסטודנטים ודוקטורנטים ממוצא תורכיה. מטרה חשובה לא פחות היא שימור הפולקלור והמנהגים הייחודיים של יהודי תורכיה, וכחלק מכך גם שימור שפת הלדינו.

כמו כן תורמת ההתאחדות לחיזוק היחסים המדיניים, הכלכליים והתרבותיים בין ישראל לבין תורכיה, מעודדות יוזמות ושיתופי פעולה, למשל בתחום התיירות, ופעילה ברשתות החברתיות על-מנת לספק לאזרחי תורכיה מידע נכון אודות ישראל ולהאיר אותה באור חיובי.

כיצד הגיע לארגון?

אובי רודיטי גולרשן מכהן כיו"ר התאחדות יוצאי תורכיה בישראל מאז שנת 2018.

כתוב את הכותרת כאן