לוגו ועד עדת הספרדים

אבי שלום

מנכ"ל ועד העדה הספרדית ועדות המזרח

הפעילויות העיקריות של הארגון

ועד העדה הספרדית ועדות המזרח פועל לשימור מורשת כל ארצות המזרח, תוך האדרת הייחוד של כל אחת מהעדות.

הפעילויות כוללות הנחלת תרבות ומורשת ארצות המזרח, קורסים ללימוד לאדינו על-מנת לשמר שפה זו, עזרה לנזקקים בחגים, מלגות לסטודנטים בלימודי תואר ראשון, תואר שני ודוקטורט, הוצאת ספרים בנושאים הקשורים למורשת יהודי ספרד והמזרח וקיום ארכיון המתעד את תולדות היישוב.

כיצד הגיע לארגון?

אבי החל את התנדבותו בוועד העדה הספרדית ועדות המזרח לפני כ-20 שנה, כחבר עמותה. לאחר מכן התמנה לחבר הנהלה, גזבר – ומנכ"ל העמותה.

תפקידים נוספים

חבר ועדת ביקורת עמותת משגב ירושלים

 

 

שמעון אוחיון
לוגו ועד עדת הספרדים

אבי שלום

מנכ"ל ועד העדה הספרדית ועדות המזרח

הפעילויות העיקריות של הארגון

ועד העדה הספרדית ועדות המזרח פועל לשימור מורשת כל ארצות המזרח, תוך האדרת הייחוד של כל אחת מהעדות.

שמעון אוחיון

הפעילויות כוללות הנחלת תרבות ומורשת ארצות המזרח, קורסים ללימוד לאדינו על-מנת לשמר שפה זו, עזרה לנזקקים בחגים, מלגות לסטודנטים בלימודי תואר ראשון, תואר שני ודוקטורט, הוצאת ספרים בנושאים הקשורים למורשת יהודי ספרד והמזרח וקיום ארכיון המתעד את תולדות היישוב.

כיצד הגיע לארגון?

אבי החל את התנדבותו בוועד העדה הספרדית ועדות המזרח לפני כ-20 שנה, כחבר עמותה. לאחר מכן התמנה לחבר הנהלה, גזבר – ומנכ"ל העמותה.

תפקידים נוספים

חבר ועדת ביקורת עמותת משגב ירושלים