ישיבת התקציב השנתית של הפדרציה היהודית הספרדית העולמית

חברי הנהלה של הפדרציה היהודית הספרדית העולמית נפגשו לישיבת הנהלה בסיומה המליצו חברי ההנהלה לאשר את התקציב. מיד לאחר מכן נערכה האסיפה הכללית שעסקה בהמלצות ההנהלה לאשר את התקציב.

בסיומה של האסיפה בה נכחו גם חברי הדור הצעיר, אושר התקציב. הנוכחות היתה מרשימה, האווירה חגיגית ולבבית. 

סמל פדרציה