ישיבת התקציב השנתית של הפדרציה היהודית הספרדית העולמית

חברי הנהלה של הפדרציה היהודית הספרדית העולמית נפגשה לישיבת הנהלה בסיומה המליצו חברי ההנהלה לאשר את התקציב. מיד לאחר מכן נערכה האסיפה הכללית שעסקה בהמלצות ההנהלה לאשר את התקציב.

בסיומה של האסיפה בה נכחו גם חברי הדור הצעיר, אושר התקציב. הנוכחות היתה מרשימה, האווירה חגיגית ולבבית. 

כתיבת תגובה

תערוכת חדשה  בחגיגות הסהרנה שהתקיימו בגן סאקר בירושלים. צעירי העדה הכורדית בשיתוף ארגון יוצאי כורדיסטאן.  הקמנו תערוכה אשר מדמה את החיים בכורדיסטאן שבה מוצגים הביגוד